Iklan

Tuesday, 1 November 2011

TUGASAN 1

Tugasan 1B: Esei (20%)

Secara individu, pelajar dikehendaki menulis esei berdasarkan persoalan berikut.

Esei yang telah sempurna hendaklah diemelkan kepada pensyarah masing-masing menggunakan alamat emel yang diberikan berdasarkan kumpulan anda. Esei perlu ditulis antara 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format *.pdf. Sila gunakan gaya penulisan APA (http://www.apastyle.org/index.aspx). Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan isi serta kupasan masalah yang bernas dan ilmiah.

Tarikh akhir: 07 November 2011 (Isnin)

 
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebagai seorang guru sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

1. Kenal pasti masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
2. Bagaimana teknologi komputer dapat membantu anda menyelesaikan masalah-masalah tersebut?

Panduan:
Anda boleh menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities) untuk menjawab.